61 815 20 40

94 373 13 35

Nasza oferta jest dostosowana do programu „Aktywna tablica 2022”

Celem programu Aktywna Tablica 2022 jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii i komunikacji w nauce zdalnej i stacjonarnej. Program skierowany jest również do szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:
- każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).


Wypełnij wniosek do 15 maja 2022 r.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy kalkulacje i pomożemy w doborze sprzętu

ZOOminki – ćwiczenia usprawniające mowę
ZOOminki – ćwiczenia usprawniające mowę

99,00 zł brutto 80,49 zł netto

Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja rozszerzona
Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja rozszerzona

1 999,00 zł brutto 1 625,20 zł netto

Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja podstawowa
Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja podstawowa

399,00 zł brutto 324,39 zł netto

Logopedyczne Zabawy - PAKIET plus
Logopedyczne Zabawy - PAKIET plus

949,00 zł brutto 771,54 zł netto

Logopedyczne Zabawy - PAKIET programy
Logopedyczne Zabawy - PAKIET programy

819,00 zł brutto 665,85 zł netto

Porusz Umysł Plus Czytam i Liczę
Porusz Umysł Plus Czytam i Liczę

49,00 zł brutto 39,84 zł netto

Porusz Umysł Plus Ćwiczenia Językowe
Porusz Umysł Plus Ćwiczenia Językowe

29,00 zł brutto 23,58 zł netto

Porusz Umysł Plus - Zestaw
Porusz Umysł Plus - Zestaw

69,00 zł brutto 56,10 zł netto


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store