61 815 20 40

94 373 13 35

Nasza oferta jest dostosowana do programu „Aktywna tablica 2022”

Celem programu Aktywna Tablica 2022 jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii i komunikacji w nauce zdalnej i stacjonarnej. Program skierowany jest również do szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:
- każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).


Wypełnij wniosek do 15 maja 2022 r.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy kalkulacje i pomożemy w doborze sprzętu

Pracownia SKRILAB DLA Szkoły PODSTAWOWEJ
Pracownia SKRILAB DLA Szkoły PODSTAWOWEJ

28 100,00 zł brutto 22 845,53 zł netto

FILAMENT Skrinter PET-G - 0,75 kg
FILAMENT Skrinter PET-G - 0,75 kg

178,00 zł brutto 144,72 zł netto

Pracownia SKRILAB DLA Szkoły PONADPODSTAWOWEJ
Pracownia SKRILAB DLA Szkoły PONADPODSTAWOWEJ

28 200,00 zł brutto 22 926,83 zł netto

Zestaw: 3x monitor + 3x uchwyt ścienny + 3x mozaBook
Zestaw: 3x monitor + 3x uchwyt ścienny + 3x mozaBook

17 500,00 zł brutto 17 500,00 zł netto

Zestaw 1 x monitor, 1 x laptop, 1 x kamera
Zestaw 1 x monitor, 1 x laptop, 1 x kamera

14 000,00 zł brutto 14 000,00 zł netto

Zestaw 2 x monitor, 2 x kamera
Zestaw 2 x monitor, 2 x kamera

14 000,00 zł brutto 14 000,00 zł netto

Zestaw 2 x monitor, 2 x MozaBook, 2 x IdeaMax
Zestaw 2 x monitor, 2 x MozaBook, 2 x IdeaMax

14 000,00 zł brutto 14 000,00 zł netto

NOWOŚĆ
Pakiet Z dysleksją na ty (6-12 lat) 8 gier DO MAGICZNEGO DYWANU 4.0
Pakiet Z dysleksją na ty (6-12 lat) 8 gier DO MAGICZNEGO DYWANU 4.0

3 390,00 zł brutto 2 756,10 zł netto

Wsparcie druku 3D - EkoSystem Banach 3D
Wsparcie druku 3D - EkoSystem Banach 3D

2 000,00 zł brutto 1 626,02 zł netto


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store