61 815 20 40

94 373 13 35

Nasza oferta jest dostosowana do programu „Aktywna tablica 2022”

Celem programu Aktywna Tablica 2022 jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii i komunikacji w nauce zdalnej i stacjonarnej. Program skierowany jest również do szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:
- każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).


Wypełnij wniosek do 15 maja 2022 r.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy kalkulacje i pomożemy w doborze sprzętu

Progres: Język Polski 6-13 lat
Progres: Język Polski 6-13 lat

29,00 zł brutto 23,58 zł netto

Program Edukacyjny Dla Dzieci PROGRES 6-15 lat
Program Edukacyjny Dla Dzieci PROGRES 6-15 lat

59,00 zł brutto 47,97 zł netto

Logoobrazki. Część III - mowa bezdźwięczna
Logoobrazki. Część III - mowa bezdźwięczna

50,00 zł brutto 40,65 zł netto

Logoobrazki. Część II - rotacyzm.
Logoobrazki. Część II - rotacyzm.

50,00 zł brutto 40,65 zł netto

Logoobrazki. Część I - sygmatyzm
Logoobrazki. Część I - sygmatyzm

50,00 zł brutto 40,65 zł netto

Pakiet Logoobrazki - zestaw 3 programów
Pakiet Logoobrazki - zestaw 3 programów

140,00 zł brutto 113,82 zł netto

Logopedyczne Zabawy. Część IV - j, l, r
Logopedyczne Zabawy. Część IV - j, l, r

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

Logopedyczne Zabawy. Część II - s, z, c, dz
Logopedyczne Zabawy. Część II - s, z, c, dz

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

Logopedyczne Zabawy. Część I - sz, ż, cz, dż
Logopedyczne Zabawy. Część I - sz, ż, cz, dż

120,00 zł brutto 97,56 zł netto


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store