61 815 20 40

94 373 13 35

Nasza oferta jest dostosowana do programu „Aktywna tablica 2022”

Celem programu Aktywna Tablica 2022 jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii i komunikacji w nauce zdalnej i stacjonarnej. Program skierowany jest również do szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:
- każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).


Wypełnij wniosek do 15 maja 2022 r.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy kalkulacje i pomożemy w doborze sprzętu

GOSense Koordynacja i grafomotoryka - SPE 6-10 lat
GOSense Koordynacja i grafomotoryka - SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GOSense Koncentracja i samokontrola- SPE 6-10 lat
GOSense Koncentracja i samokontrola- SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GOSense Myślenie matematyczne - SPE 6-10 lat
GOSense Myślenie matematyczne - SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GOSense Orientacja w przestrzeni - SPE 6-10 lat
GOSense Orientacja w przestrzeni - SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GOSense Słuch i mowa - SPE 6-10 lat
GOSense Słuch i mowa - SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GOSense Funkcje wzrokowe - SPE 6-10 lat
GOSense Funkcje wzrokowe - SPE 6-10 lat

690,00 zł brutto 560,98 zł netto

GoEdu Współpracuję i pomagam
GoEdu Współpracuję i pomagam

790,00 zł brutto 642,28 zł netto

GoEdu Obliczam i rozwiązuję
GoEdu Obliczam i rozwiązuję

790,00 zł brutto 642,28 zł netto

GoEdu Mówię, czytam i piszę
GoEdu Mówię, czytam i piszę

790,00 zł brutto 642,28 zł netto

NOWOŚĆ!
eduSensus Koncentracja Uwagi PRO klasy 1-8
eduSensus Koncentracja Uwagi PRO klasy 1-8

3 990,00 zł brutto 3 694,44 zł netto

Nowe historyjki społeczne - 150 historyjek, CD
Nowe historyjki społeczne - 150 historyjek, CD

54,00 zł brutto 51,43 zł netto

Historyjki piosenkowo-obrazkowe
Historyjki piosenkowo-obrazkowe

38,00 zł brutto 36,19 zł netto


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store