61 815 20 40

94 373 13 35

POMOCE DO CHEMII

1
Chemiczne domino Symbole i wzory
Chemiczne domino Symbole i wzory

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

Wiązania i reakcje chemiczne - memory chemiczne
Wiązania i reakcje chemiczne - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Rodzaje i przemiany materii - memory chemiczne
Rodzaje i przemiany materii - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Między chemią a biologią - memory chemiczne
Między chemią a biologią - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Kwasy i wodorotlenki - memory chemiczne
Kwasy i wodorotlenki - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Gazy i ważne tlenki - memory chemiczne
Gazy i ważne tlenki - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Kwasy i wodorotlenki - domino chemiczne
Kwasy i wodorotlenki - domino chemiczne

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

Pochodne węglowodorów - memory chemiczne
Pochodne węglowodorów - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Węgiel i jego związki - memory chemiczne
Węgiel i jego związki - memory chemiczne

150,00 zł brutto 121,95 zł netto

Sole - domino chemiczne
Sole - domino chemiczne

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

Atom i cząsteczka - domino chemiczne
Atom i cząsteczka - domino chemiczne

120,00 zł brutto 97,56 zł netto

1

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store