Informacje o produkcie

Pronouns - plansza - język angielski

Format: 160 x 120 cm.
Pronouns - plansza - język angielski
218,51 zł brutto 177,65 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Tabela z zaimkami języka angielskiego.

Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi.

Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

- uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe

- uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć- uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka


Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:
      - Dr Jolanty Dobrowolskiej,
      - Prof. dr hab. Krystyny Droździał - Szelest


    Numer zalecenia 1207 / 2001.

Format:
160 x 120 cm


Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store