Informacje o produkcie

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 ZESTAW

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 ZESTAW
2 890,00 zł brutto 2 349,59 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Specjalne Potrzeby Edukacyjne w klasach 1-3
Trudności w czytaniu i pisaniu mogą występować w trzech formach, wówczas mamy do czynienia z deficytami w następujących obszarach:
• Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu
• Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
• Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania
 
Zazwyczaj mamy do czynienia z pewnym układem powiązanych objawów, który jest
uwarunkowany zaburzeniami określonych funkcji, takich jak percepcja, procesy uwagi, zaburzenia sensoryczne. Dlatego w terapii i podczas zajęć wyrównawczych u uczniów wykazujących trudności w nauczaniu warto wykorzystywać pomoce dydaktyczne, które wspierają uczniów z deficytami.
 
Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii.
Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych
lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.
 
 
 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store