61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY - eduSensus NOWA ERA

Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY - eduSensus NOWA ERA
1 599,00 zł brutto 1 300,00 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania),
wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka. 
 
Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, nauka języka, zajęcia z dziećmi z zaburzeniami słuchu
 
Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola (dzieci młodsze), rodzice
 
W programie OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY znajdują się:
 
dwuczęściowy program multimedialny na pendrive,
profesjonalny mikrofon,
przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych.

UWAGA! Programy multimedialne z serii LOGOPEDIA PRO stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Główne obszary wykorzystania programu OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY:
 
profilaktyka zaburzeń mowy i języka,
wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa,
wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
stymulowanie pola słuchowego,
kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów,
wsparcie w terapii SLI oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy),
praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.
 
OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY umożliwia:
 
naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii,
tworzenie autorskich programów za pomocą funkcji Kreator Zajęć,
swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa,
pracę indywidualną i grupową,
stopniowanie trudności ćwiczeń,
tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów,
pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej).

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY został podzielony na 2 części:
 
Część 1 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Części ciała, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Kolory, Dom, Przedmioty codziennego użytku, Sprzęt domowy, Zabawki, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Instrumenty, Przyimki, Zaimki.
Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Czas, Pogoda, Środki transportu, Rodzina, Emocje, Zawody, Sport, Przymiotniki, Przysłówki, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów.

Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada:
 
ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku),
wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie,
zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa.

na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją:
 
ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią,
symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany,
możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie,
dwojaki rodzaj systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa), jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna).
Sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/ nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.
 
Program OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:
 
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;
posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy.
 
Program współpracuje również z:
 
tablicą interaktywną,
komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,4 GHz
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Port USB 2.0/3.0
3 GB miejsca na dysku twardym
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

zestaw:
Logopedia PRO - Obrazkowy słownik tematyczny
Mikrofon

 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store