61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

Dysleksja PRO - eduSensus NOWA ERA

Dysleksja PRO - eduSensus NOWA ERA
2 199,00 zł brutto 1 787,80 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje
percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 
DYSLEKSJA PRO to: 
 
kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe,
moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,
aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć,
możliwośc kreowania autorskich scenariuszy zajęć,
wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe (UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),
Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty (UWAGA: oprogramowanie „DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).
 
DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:
 
Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;
Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:
 
funkcje słuchowo-językowe,
funkcje wzrokowe,
nauka liter,
czytanie, pisanie,
motoryka mała i duża,
percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
grafomotoryka,
znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
kształtowanie analizy i syntezy językowej,
poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
koncentracja, pamięć i uwaga.
 
Cele terapeutyczne programu:
 
stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
(wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.
Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.
 
Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Program współpracuje również z:
 
tablicą interaktywną,
komputerem z panelem dotykowym.
 
Wymagania techniczne:
 
System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,4 GHz
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Port USB 2.0/3.0
3 GB miejsca na dysku twardym
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF
zestaw:
DYSLEKSJA PRO
Tablet
 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store