61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

Lekcjotek@ Przyroda - NOWA ERA

Lekcjotek@ Przyroda - NOWA ERA
299,00 zł brutto 243,09 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Baza pomysłów dla nauczycieli przyrody i biologii pracujących w klasach IV-VIII na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami,
dzięki którym najtrudniejsze zagadnienia w podstawie programowej są przyswajane przez dzieci szybko i efektywnie.
 
Przykładowy schemat lekcji
 
prezentacja multimedialna wprowadzająca w zagadnienie (animacja, pokaz slajdów, film),
pogłębienie tematu i dodatkowe objaśnienia, zazwyczaj w formie multimedialnej,
różnorodne zadania interaktywne dotyczące tematu lekcji, pozwalające zaangażować grupę w wykonywanie ćwiczeń
Uporządkowana, niezmienna struktura lekcji podoba się uczniom – wiedzą, czego się mają spodziewać, jak będą przebiegać zajęcia i ich praca.
 
Założenia metodyczne
 
zapewnia realizację wybranych zagadnień podstawy programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej,
ułatwia zrozumienie zjawisk przyrodniczych tworzących świat wokół nas,
tłumaczy, ale przede wszystkim pokazuje jak skonstruowane są organizmy, jaki wpływ na nasze codzienne życie mają prawa fizyki, czy zjawiska chemiczne,
pozwala uczniom wejść w interakcję, przećwiczyć poznane zagadnienia i zaangażować się w lekcję,
wykorzystuje multimedia, z których korzystanie jest dla uczniów naturalne i intuicyjne,
daje możliwość dostosowania wyglądu zasobów (filmów, zdjęć, animacji) do potrzeb uczniów, co jest szczególnie ważne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz słabowidzących.

Korzyści dla nauczyciela
 
zyskuje różnorodność pomocy dydaktycznych,
ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do zajęć oraz wykorzystania gotowych scenariuszy lekcji,
realizuje wymóg wykorzystania TIK w szkole,
może wykorzystywać materiały zarówno na regularnych, jak i wyrównawczych zajęciach, oraz na kołach zainteresowań.
 
Korzyści dla ucznia
 
dzięki programowi łatwiej jest mu przyswoić materiał i uzmysłowić sobie wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w codziennym życiu,
ma kontakt z różnorodnym, ciekawym materiałem dydaktycznym,
może wejść w interakcję i aktywnie uczestniczyć w pracy grupy.
 
 
Zawartość programu Lekcjoteka PRZYRODA:
 
Praca i odpoczynek
Obserwacje przyrodnicze
Przyrządy ułatwiające obserwacje przyrody
Wyznaczanie kierunków świata
Skala mapy
Z czego zbudowana jest materia
Trzy stany skupienia wody
Rozszerzalność termiczna ciał
Organizmy samożywne i cudzożywne
Życie w jeziorze
Gleba
Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona
Co to jest gęstość
Segregacja odpadów
Ukształtowanie powierzchni Polski
Parki narodowe w Polsce
Walory turystyczne Warszawy, Krakowa i Trójmiasta
Układy kostny i układ mięśniowy
Układ oddechowy
Czym jest dźwięk
Składniki pokarmowe i zrównoważona dieta
Oddziaływanie elektrostatyczne
Prąd elektryczny
Magnesy
Układ Słoneczny
Ruch obrotowy Ziemi a zmiana dnia i nocy
Ruch obiegowy Ziemi a zmiany pór roku
Życie w oceanie
Odkrycia geograficzne
Strefy krajobrazowe
Sawanna i pustynia gorąca
Surowy krajobraz tundry
Krajobraz pustyni lodowej
Mieszaniny jednorodne i niejednorodne
Roztwory wodne
Prędkość
 
Wymagania techniczne
Program do działania wymaga:
 
systemu MS Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
procesora 2,4 GHz
1 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
650 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku
karty dźwiękowej z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
myszy lub innego urządzenia wskazującego
napędu CD/DVD
 
 
 
UWAGA: Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store