Informacje o produkcie

LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE - 112 sztuki, zestaw plansz

LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE - 112 sztuki, zestaw plansz
4 368,00 zł brutto 3 551,22 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE - 112 sztuki, zestaw plansz
1430 Środki transportu cz. 1 Lądowe
1431 Środki transportu cz. 2 Powietrzne, wodne.
1432 Polska - Mapa dróg oraz linii kolejowych 
1433 Rodzaje magazynów
1434 Procesy magazynowe - obieg dokumentów
1469 Infrastruktura magazynowa
1470 Struktura procesu cenotwórczego usług transportowych, logistyka w przedsiębiorstwie
1471 Struktura przepływów logistycznych, struktura infrastruktury logistycznej
1472 Urządzenia magazynowe do składowania, schemat budowy oraz wady dyskwalifikujące z obiegu paletę EURO
1473 Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 1
1474 Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 2
1475 Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 3
1476 Urządzenia transportowe i manipulacyjne cz. 4
1477 Uproszczony schemat drogi życia opakowania
1478 Informacja w logistyce
1479 Relacja klient - dostawca, luka czasowa w realizacji zamówienia klienta
1480 Tworzenie części rotującej zapasu, główne różnice pomiędzy przewozami całopojazdowymi oraz drobnicowymi
1481 Klasyczna realizacja przepływów informacji i materiałów w łańcuchu dostaw, główne położenie punktu rozdzielającego
1482 Różne postaci i lokalizacje zapasów w łańcuchu logistycznym, filary integracji procesów logistycznych
1483 Podział magazynu na strefy, schemat obiegu pisma w przedsiębiorstwie
1556 Budowa wózka widłowego
1557 Układy technologiczne magazynów
2689 Znaki ADR
2698 Normy zużycia materiałów biurowych
1728 Transport i turystyka
2627 Piktogramy ostrzegawcze
3075 Mapa dróg i autostrad
3080 Logistyka - historia i geneza
3081 Kim będzie logistyk
3082 Jaką wiedzę powinien posiadać logistyk
3083 Pracownicy magazynu
3097 Rodzaje wagonów ze względu na ich przeznaczenie
3098 Dokumenty przewozowe wymagane przy przewozie towarów niebezpiecznych 
3099 Wymiary pojazdów samochodowych
3100 Budowa kodów kreskowych
3101 Rodzaje kontenerów
3102 Znaki manipulacyjne umieszczane na opakowaniach transportowych
3103 Incoterms 2010
3104 Etykieta logistyczna
3105 Opakowania i ich funkcje
3106 Klasyfikacja opakowań
3107 Centra logistyczne i ich klasyfikacja
3108 Obowiązki spedytora w eksporcie i imporcie 
3109 Centra logistyczne i ich funkcje
3110 Elementy składowe portu morskiego
3111 Elementy składowe portu rzecznego
3112 Elementy składowe portu lotniczego
3113 Spedytor
3114 Czynności spedycyjne w poszczególnych etapach procesu spedycyjnego
3115 Sposoby załadunku i wyładunku jednostek ładunkowych
3116 Regulacje prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych różnymi sposobami transportu
3117 Czynniki wpływające na rozwój branży TSL
3119 Działalność spedycyjna
3120 Rodzaje naczep samochodów ciężarowych
3121 Klasyfikacja statków według rodzaju ładunków
3122 Śródlądowe drogi wodne w Polsce
3123 Rzeczne budowle hydrotechniczne
3124 Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych, Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych
3125 Czynniki wpływające na wybór rozwiązań w transporcie
3126 Klasyfikacja i charakterystyka centrów logistycznychSzybki podgląd
3128 Podział  i charakterystyka węzłów krajowej sieci logistycznej
3129 Wybrane elementy infrastruktury punktowej i ich składniki
3130 Funkcje realizowane przez centra logistyczne
3131 Klasyfikacja środków przygotowania ładunków
3132 Schemat centrum logistycznego, Typy punktów modalnych
3135 Historia logistyki
3136 Logistyka, a inne dziedziny nauki
3137 Ważne skróty używane w logistyce cz. 1
3138 Ważne skróty używane w logistyce cz. 2
3139 Ważne skróty uzywane w logistyce cz. 3 
3140 Urządzenia do recyklingu przemysłowego
3141 Funkcje dystrybucji
3142 Sztabowo-liniowa organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
3143 Usługi logistyczne
3144 Logistyka tradycyjna i nowoczesna
3145 System logistyczny - ujecie fazowe
3146 Tworzenie systemu wskaźników logistycznych
3147 Zadania logistyki zaopatrzenia
3148 Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
3149 Wskaźniki
3150 Tabela robocza do ustalania stopnia centralizacji logistyki w przedsiębiorstwie
3151 Czynniki determinujące wybór strategii kształtowania zapasów
3376 Mapa dróg i autostrad - stan grudzień 2020
3377 Kanały dystrybucji cz. 1
3378 Kanały dystrybucji cz. 2
3379 Kanały dystrybucji cz. 3
3380 Strategie dystrybucji
3381 Sposoby dystrybucji, Rodzaje dystrybucji, ogniwa dystrybucji
3382 Dystrybucji
3383 Obsługa klienta
3384 Struktura kanałów dystrybucji
3385 Istota i zakres logistyki dystrybucji 
3386 Strategia zarządzania łańcuchem dostaw
3387 Metody oceny i wyboru dostawców
3388 Zapasy w obszarze zaopatrzenia
3389 Istota i cele logistyki zaopatrzenia
3390 Ekonomiczna wielkość zamówienia cz. 3
3391 Ekonomiczna wielkość zamówienia cz. 2
3392 Ekonomiczna wielkość zamówienia cz. 4
3393 Mierniki i wskaźniki logistyczne, Ekonomiczna wielkość zamówienia cz. 1
3394 Klasyczne systemy sterowania zapasami
3395 Metoda wskaźnikowa wyboru dostawców
3396 Koszty utrzymania zapasów, Mierniki logistyki zaopatrzenia
3440 Terminal
3506 Incoterms 2020
3508 Oznakowanie pojazdów ADR
3509 Kody dwuwymiarowe
3510 Najczęściej stosowane regały magazynowe
3511 Transport Intermodalny
3512 Urządzenia dźwignicowe
3513 Podział wózków magazynowych ze względu na sposób obsługiSzybki podgląd

- Plansza naścienna
- Rozmiar planszy: 100 x70 cm
- Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami
- Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia)

Każdą z plansz można kupić również oddzielnie.
 
 
Na ponad 350 planszach edukacyjnych można znaleźć tematy z zakresu:
język polski, matematyka, język angielski i niemiecki, ekologia, chemia, fizyka, biologia, anatomia człowieka, historia, geografia, nauczanie wczesnoszkolne, sztuka, bezpieczeństwo ruchu drogowego
 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store