61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

GOSense Orientacja w przestrzeni - SPE 6-10 lat

GOSense Orientacja w przestrzeni - SPE 6-10 lat
690,00 zł brutto 560,98 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

GOSense ORIENTACJA W PRZESTRZENI - SPE 6-10 lat

Zawartość zestawu
Wielkość i rodzaj opakowania: pudełko kartonowe 37 na 26 na 10 cm
    • instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną
    • plansza podłogowa 135 na 135 cm
    • 6 kartonowych formatek po 4 cyfry lub znaki matematyczne na każdej
    • 18 kartonowych formatek po 4 kształty na każdej – strzałki, koła, kwadraty, serca, gwiazdy w sześciu kolorach
    • 12 kartonowych formatek z nacięciami i dziurkami – 6 okrągłych i 6 kwadratowych
W części cyfrowej:
    • 50 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych
    • 30 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi


Przeznaczenie zestawu
Lateralizacja i orientacja w przestrzeni jest jednym z istotnych elementów życia codziennego, ale też jedną z umiejętności wymaganych do sprawnego czytania i pisania.
Zestaw obejmuje ćwiczenia multimedialne oraz wielkowymiarową planszę z elementami kartonowymi służące do rozpoznawania kierunków względem swojego ciała, względem elementów otoczenia (np. okno, drzwi) oraz względem innych osób i fabularnych postaci. Dzieci uczą się rozpoznawania tych samych kształtów niezależnie od ich położenia i odróżniania obiektów od ich lustrzanego odbicia.
W fabularnych ćwiczeniach i uczą się sterowania postaciami przy pomocy komend kierunkowych oraz poznają namiastkę układu współrzędnych. Rozwijają też pamięć stosunków przestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji w przestrzeni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cała Seria GoSense składa się z 9 części. Siedem spośród nich jest przeznaczone przede wszystkim
dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego:
1. Funkcje wzrokowe,
2. Słuch i mowa,
3. Orientacja w przestrzeni,
4. Myślenie matematyczne,
5. Koncentracja i samokontrola,
6. Koordynacja i grafomotoryka,
7. Ortografia.

Dwie kolejne części:
1. Dysleksja rozwojowa,
2. Dyskalkulia rozwojowa.
korzystają z tych samych zasobów, ale przygotowane są do pracy w mniejszych grupach
lub indywidualnie. Ich użytkownikami będą przede wszystkim terapeuci.

Przeznaczenie serii
GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta
lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych
i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne
strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.
Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie.
Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.
Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję
(tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest
również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na
specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia
barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.
Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi
przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.
GoSense - nowa seria pomocy w dydaktyce i terapii
● dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii,
● również dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
● łączy najnowsze trendy w terapii i metodyce nauczania,
● ergonomiczna forma multimediów oraz stołowych i podłogowych gier i zabaw,
● praca indywidualna, grupowa i w całej klasie,
● ćwiczenia w ruchu, wzajemne interakcje dzieci, manipulacja przedmiotami,
● poradniki metodyczne, materiały do wydrukowania, materiały dla rodziców i dodatkowe
scenariusze online.


Programy przeznaczone są przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store