61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

GOSense Koordynacja i grafomotoryka - SPE 6-10 lat

GOSense Koordynacja i grafomotoryka - SPE 6-10 lat
690,00 zł brutto 560,98 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

GOSense KOORDYNACJA I GRAFOMOTORYKA - SPE 6-10 lat

Zawartość zestawu
Wielkość i rodzaj opakowania: pudełko kartonowe 37 na 26 na 10 cm
    • instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną
    • 6 woreczków po 18 kamieni (3 woreczki czarnych i 3 woreczki białych)
    • 6 woreczków po 3 kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami w każdym
    • 9 aksamitnych woreczków do wypełniania i rzucania: 4 czarne, 4 białe, 1 czerwony
    • 6 długich grubych sznurków w sześciu kolorach
    • 6 wiązek cienkich krótkich sznureczków po 6 kolorów w każdej
    • 25 pałeczek do ćwiczenia dłoni
    • 6 kartonowych formatek z dużymi kołami – każde koło w innym kolorze
W części cyfrowej:
    • 100 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych
    • 150 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi

Przeznaczenie zestawu
Dla dzieci z problemami w zakresie motoryki małej proponujemy stopniowe zmniejszanie skali ruchu od ruchów w wymiarze ciała przez początkowo proste, a potem bardziej skomplikowane linie i kształty w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania precyzyjnego ruchu w liniaturze.
W ćwiczeniach interaktywnych wykorzystano mechanizmy typowe dla gier, gdzie wykonanie ciągłego ruchu łączącego elementy gry na ekranie jest częścią dynamicznej fabuły. Dzięki temu dzieci starają się wykonać precyzyjne i płynne ruchy uczestnicząc w doskonałej zabawie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cała Seria GoSense składa się z 9 części. Siedem spośród nich jest przeznaczone przede wszystkim
dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego:
1. Funkcje wzrokowe,
2. Słuch i mowa,
3. Orientacja w przestrzeni,
4. Myślenie matematyczne,
5. Koncentracja i samokontrola,
6. Koordynacja i grafomotoryka,
7. Ortografia.

Dwie kolejne części:
1. Dysleksja rozwojowa,
2. Dyskalkulia rozwojowa.
korzystają z tych samych zasobów, ale przygotowane są do pracy w mniejszych grupach
lub indywidualnie. Ich użytkownikami będą przede wszystkim terapeuci.

Przeznaczenie serii
GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta
lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych
i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne
strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.
Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie.
Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.
Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję
(tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest
również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na
specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia
barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.
Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi
przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.
GoSense - nowa seria pomocy w dydaktyce i terapii
● dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii,
● również dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
● łączy najnowsze trendy w terapii i metodyce nauczania,
● ergonomiczna forma multimediów oraz stołowych i podłogowych gier i zabaw,
● praca indywidualna, grupowa i w całej klasie,
● ćwiczenia w ruchu, wzajemne interakcje dzieci, manipulacja przedmiotami,
● poradniki metodyczne, materiały do wydrukowania, materiały dla rodziców i dodatkowe
scenariusze online.


Programy przeznaczone są przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store