Informacje o produkcie

Eduterapeutica - Dyskalkulia

Eduterapeutica - Dyskalkulia
1 299,00 zł brutto 1 056,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Eduterapeutica Dyskalkulia przeznaczona jest do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.


Eduterapeutica Dyskalkulia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0-3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkuli. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Dzięki Aplikacji nauczyciela przeprowadzisz szereg diagnoz, zaplanujesz zajęcia z uczniami wymagającymi wsparcia, zarejestrujesz ich wyniki oraz przeanalizujesz efekty pracy z uczniem. Aplikacja nauczycieli umożliwia także przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkuli.

 

Zestaw gotowych testów diagnostycznych, przygotowanych przez specjalistów, koncentruje się na pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętnościach matematycznych w obszarach:

 

 • myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego
 • percepcji
 • samokontroli i koncentracji
 • pamięci operacyjno-proceduralnej
 • myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni
Po postawieniu diagnozy ryzyka dyskalkuli możesz planować zajęcia tepareutyczne, wyznacając uczniom odpowiednie zestawy ćwiczeń. Twoi uczniowie mogą rozwijać umiejętności matematyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, a także zadań wykonywanych na wydrukowanych z programu kartach pracy, dzięki któremu w krótkim czasie mają szansę opanować i rozwinąć:
 • syntezę i analizę wzrokową
 • myślenie przyczynowo-skutkowe
 • orientację w przestrzeni
 • spostrzegawczość i koncentrację uwagi
 • kształty cyfr oraz znaków matematycznych
 • myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne
 • pamięć

Eduterapeutica Dyskalkulia jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a w wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

 

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD)
 • problemami ze spektrum autyzmu

Program zawiera:

 • 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych
 • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych
 • 22 ćwiczenia filmowe
 • 11 interaktywnych gier i zabaw
 • 163 karty pracy

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia zawiera:
 • płytę DVD-ROM z programem,
 • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
 • wydrukowany komplet kart pracy – aż 157 kart!,
 • komplet kolorowych naklejek,
 • 20 kart z tabliczką mnożenia,
 • zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych – Karty matematyczne oraz Domino.

 

Licencja otwarta dla szkoły

 


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store