Informacje o produkcie

Eduterapeutica - Gimnazjum Szkoła podstawowa klasy 6-8

Gimnazjum, Szkoła podstawowa klasy 6-8 UWAGA! Dla gimnazjów z możliwością przeniesienia licencji na szkołę podstawową
Eduterapeutica - Gimnazjum Szkoła podstawowa klasy 6-8
1 299,00 zł brutto 1 056,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Eduterapeutica Gimnazjum (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)


W programie Eduterapeutica Gimnazjum przeprowadzisz wstępną diagnozę, na podstawie której dowiesz się, jakie konkretnie trudności ma Twój uczeń i w jakim zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii), a także poddasz go diagnozie funkcjonalnej. Skutecznie zaplanujesz zajęcia terapeutyczne, zarejestrujesz dane (wyniki diagnoz oraz przebieg terapii), a także przeanalizujesz efekty zajęć z uczniem.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i trudności ucznia umożliwią diagnoza wstępna oraz diagnoza funkcjonalna. Pomogą one zwrócić uwagę szczególnie na te obszary, w których uczeń przejawia wyjątkowe problemy i w których szczególnie trzeba mu pomóc.

Diagnoza wstępna pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne wykazuje uczeń i z czego one wynikają. Badanie koncentruje się na czytaniu, pissniu, matematyce, językach obcych. Wyniki przeliczane są przez automatyczny program i stanowią podstawę zakwalifikowania do odpowiednich grup ryzyka, wskazując na słabe oraz mocne strony danego ucznia.

Diagnoza funkcjonalna stanowi drugi etap rozpoznania i ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w danej sferze rozwojowej. W ramach diagnozy przeprowadza się testy umiejętności czytania, pisania, pisania ortograficznego, myślenia matematycznego oraz posługiwania się tabliczką mnożenia (diagnoza umiejętności szkolnych).

Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia - tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się.

Eduterapeutica Gimnazjum daje także możliwość orientacyjnej oceny opanowania umiejętności szkolnych w odniesieniu do podstawy programowej gimnazjum.

Po postawieniu diagnozy nauczyciel lub terapeuta tworzy plan pracy z uczniem, dobierając do jego indywidualnych potrzeb i trudności odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, filmy).

Program zapewnia również możliwośc przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.


Program Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:
  • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia
  • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych
  • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć
  • zestaw filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów

Program zawiera ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 zestawów kart pracy do wydrukowania.

Eduterapeutica Gimnazjum jest pomocna w pracy z uczniami w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 14-17 lat, a wypadku uczniów z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu:
  • zaniedbań społecznych
  • niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego
  • niewielkich problemów widzenia i słyszenia
  • różnych form nadpobudliwości (np. ADHD)
  • problemów emocjonalnych w tym problemu ze spectrum autyzmu.


Program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. 

 

Zestaw Eduterapeutica zawiera:

-płytę DVD-ROM z programem
-poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi
-wydrukowany komplet kart pracy - aż 600 kart

Zobacz FILM

Licencja otwarta dla szkoły

 

 

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store