Informacje o produkcie

Historia - GENERATOR TESTÓW na CD - Gimnazjum

Historia - GENERATOR TESTÓW na CD - Gimnazjum
69,00 zł brutto 56,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i  gimnazjów".  Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?


Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).
 
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy, z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.
 
Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:


1. Starożytność.
 • Początki dziejów. Starożytny Bliski Wschód.
 • Dzieje starożytnej Grecji.
 • Starożytny Rzym.
2. Średniowiecze.
 • Europa wczesnośredniowieczna V - X w.
 • Rozkwit europejskiego średniowiecza XI - XIII w.
 • Początki państwa polskiego X - XII w.
 • Jesień średniowiecza w Europie.
 • Polska od rozbicia dzielnicowego do unii z Węgrami.
 • Unia Polski z Litwą.
3. Odrodzenie XVI w.
 • Dzieje Europy w XVI w.
 • Polska w XVI w.
4. Barok XVII w.
 • Historia Europy w XVII w.
 • Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.
5. Oświecenie XVIII w.
 • Świat w epoce oświecenia.
 • Rzeczypospolita w dobie rozbiorów.
 • Europa i Polska w dobie napoleońskiej. 
6. Wiek XIX.
 • Europa w I połowie XIX w.
 • Polska pod zaborami 1815 ? 48.
 • Świat nowoczesny - lata 1848 ? 1914.
 • Ziemie polskie w II poł. XIX w. i na początku XX w.
7. I wojna światowa.
 • I wojna światowa.
 • Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. Dwudziestolecie międzywojenne.
 • Europa w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • II Rzeczpospolita.
9. II wojna światowa.
 • Przebieg II wojny światowej.
 • Polska i Polacy w czasie II wojny św.
10. Współczesność.
 • Świat zimnej wojny
 • PRL

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store