Informacje o produkcie

Już Umiem. Język polski - klasy 4-6 szkoła podstawowa

Już Umiem. Język polski - klasy 4-6 szkoła podstawowa
490,00 zł brutto 398,37 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

JUŻ UMIEM. Język polski

Już Umiem. Język polski to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania . Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.

Zestaw zawiera:

 • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw

 • 150 kart pracy wydrukowanych z programu

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności:

 1. Rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych,

 2. Rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu

 3. Rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących

 4. Umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań

 5. Stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych

 6. Stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania

 7. Poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych:

  1. wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazów odmiennych,

  2. różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych oraz spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

  3. zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami

  4. sposobach pisania nazw własnych i wyrazów pospolitych

 8. Poprawnego używania znaków interpunkcyjnych

 

 Licencja otwarta dla szkoły


Zobacz FILM

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store