Informacje o produkcie

Przyroda - GENERATOR TESTÓW na CD - Szkoła Podstawowa

Przyroda - GENERATOR TESTÓW na CD - Szkoła Podstawowa
69,00 zł brutto 56,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela.

Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Generator testów i sprawdzianów Eurotest
od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Przyroda i sposoby jej obserwacji

*Cztery pory roku. Pogoda
*Obieg wody w przyrodzie     

2. Ekosystemy Polski

*Las
*Pola
*Łąki
*Jeziora i stawy
*Rzeki
*Morze Bałtyckie
     
3. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów
         
*Komórka, tkanka, organizm
*Czynności organizmów      
  
4. Porządkowanie świata roślin i zwierząt         

*Podział świata organizmów żywych
*Glony, mszaki, paprotniki
*Rośliny nasienne
*Świat grzybów
*Świat zwierząt bezkręgowce
*Świat zwierząt kręgowce       

5. Czynności życiowe człowieka

*Odżywianie
*Krążenie, oddychanie, wydalanie
*Ruch, zmysły, układ nerwowy
*Rozmnażanie i rozwój. Zdrowie      
  
6. Krajobrazy Polski. Nasze otoczenie

*Orientacja w terenie. Plan. Mapa
*Krajobraz nizin
*Krajobraz wyżyn
*Krajobraz gór       
  
7. Wybrane krajobrazy Świata

*Wszechocean
*Kontynenty
*Strefy klimatyczne Świata      
  
8.Ziemia i Wszechświat. Podróże

*Budowa Układu Słonecznego
*Położenie geograficzne. Pole magnetyczne Ziemi
*Rola światła. Strefy oświetlenia Ziemi      
  
9.Chemia w przyrodzie
         
*Budowa, podział i właściwości substancji
*Mieszaniny. Przemiany chemiczne      
 
10.Podstawowe zjawiska fizyczne
     
*Siła, ruch, maszyny proste
*Zjawiska elektryczne i magnetyczne
*Zjawiska optyczne i akustyczne       
 
11.Wpływ człowieka na środowisko


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store