Informacje o produkcie

Matematyka - GENERATOR TESTÓW na CD - Gimnazjum

Matematyka - GENERATOR TESTÓW na CD - Gimnazjum
69,00 zł brutto 56,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i  gimnazjów". Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.
 
Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:


1. Liczby rzeczywiste.
 • Podstawowe działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
 • Potęgi i pierwiastki.
 • Procenty
2. Wyrażenia algebraiczne.
 • Działania na jednomianach i wielomianach.
 • Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
3. Równania i nierówności.
4. Układy równań.
5. Funkcje.
6. Figury geometryczne na płaszczyźnie.
 • Podstawowe figury geometryczne. Kąty.
 • Pole i obwód figury geometrycznej płaskiej.
7. Przekształcenia geometryczne.
 • Symetria osiowa i środkowa.
 • Przystawanie figur.
 • Twierdzenie Talesa.
 • Jednokładność i podobieństwo.
8. Związki miarowe w trójkącie.
 • Trójkąty.
 • Twierdzenie Pitagorasa.
 • Funkcje trygonometryczne.
9. Figury przestrzenne. Pola i objętości.
 • Graniastosłupy.
 • Ostrosłupy.
 • Bryły obrotowe.
10. Doświadczenia losowe.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store