Informacje o produkcie

Tropy stylistyczne

Tropy stylistyczne
455,00 zł brutto 369,92 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową i kontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnych tropów, jako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych.

Pakiet edukacyjny zawiera 2 rodzaje tablic:


• informacyjne , zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami

• ćwiczeniowe , które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich obrazków oraz tekstów,
Tablice są ponumerowane na odwrocie.  

• Poradnik metodyczny

Zestaw zawiera:

1.Tablice informacyjne nr 1- 4 - wielkości B3 (47x33cm)

. tropy stylistyczne, . epitet, . porównanie, . przenośnia

2.Tablica ćwiczeniowa nr 5 Epitet - wielkości B3(47x33cm)

3.Tablica ćwiczeniowa nr 6 Porównanie - wielkości 4xB3

4.Tablica ćwiczeniowa 7 -8 Przenośnia - wielkości 4xB3

5.
Tablica ćwiczeniowa nr 9 Synekdocha - wielkości 4xB3

6. Arkusze B3 z ruchomymi elementami do wykorzystania na tablicach ćwiczeniowych - 26 szt.

Tablice ćwiczeniowe
stanowią konieczne dopełnienie tablic informacyjnych. Odpowiedź na zawarte w tytule każdej z tablic pytanie - PO CO UŻYWAMY - uzupełnia definicję z tablicy informacyjnej.

Przyczepiane na rzepach do tablic rysunki oraz teksty ( zawarte w arkuszach B3) wprowadzają moment zabawy ułatwiający uczniowi oswojenie się z trudnymi terminami.

Wszystkie plansze są drukowane na kartonie 450g,każda plansza jest zaopatrzona w listewki z zawieszką. Całość zestawu umieszczono w tekturowej teczce.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store