Informacje o produkcie

Ratujmy ziemię

Ratujmy ziemię
421,00 zł brutto 342,28 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Ratujmy ziemię.

Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Jest to pomoc wzbogacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn ginącej fauny i flory, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego zachęcają do poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, samodzielnej pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska.

Pakiet składa się z 2 części:
 1. Plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji i działalności człowieka
 2. Ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.
Pakiet edukacyjny zawiera:
 • 18 plansz formatu B3 ilustruje problemy ekologiczne takie jak:
  • zanieczyszczenie powietrza
  • nasilający się hałas
  • zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior
  • zanieczyszczenie mórz i oceanów,
  • skażenie gleby
  • degradacja i wyniszczenie zasobów leśnych
 • 13 plansz B3 tworzy panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody
 • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej
 • Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką
 • Poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store