Informacje o produkcie

Baw się bezpiecznie

Baw się bezpiecznie
353,00 zł brutto 286,99 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Baw się bezpiecznie.

Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o wszystkich jego członków a zwłaszcza o najmłodsze pokolenia, które są zbyt słabe by się bronić i brak im doświadczenia, by się ustrzec przed zagrożeniami.
Umiejętność przewidywania skutków różnych wydarzeń, umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność przekazu informacji o zagrożeniu są to elementy, które podnoszą zdolność do przetrwania.
Umiejętności te muszą być kształtowane od najmłodszych lat i w miarę rozwoju jednostki doskonalone.
Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to jeszcze mocniej narażonych na niebezpieczeństwo.
Zestawy plansz przedstawiają sytuacje związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata.
Zaprojektowano je w postaci komiksowych historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch przyczynowo-skutkowy.
Daje to dużą możliwość ćwiczenia umiejętności przewidywania oraz szukania równoległych rozwiązań (skutków) tej samej przyczyny.
Kolejną istotną cechą jest nacisk na potrzebę znajomości numerów alarmowych oraz umiejętność przekazu informacji.
W związku z tym w większości historyjek pojawia się telefon i numery alarmowe.
Oprócz umiejętności zachowania się w obliczu zagrożenia pokazana jest umiejętność postrzegania potencjalnego zagrożenia (np. zgłaszanie podejrzanych pakunków oraz podejrzanie zachowujących się osób).
Zestaw pozwala na omówienie zabaw w miejscach, które mogą się stać potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia bawiących się dzieci i osób postronnych zaangażowanych losowo w wydarzenia.
Znajdziemy również elementy dotyczące łamania zasad bezpieczeństwa co też jest przyczyną wielu różnych nieszczęść.

Przeznaczenie pomocy:
  • Szkoła podstawowa - kształcenie zintegrowane, godzina wychowawcza w klasach IV-VI. Cel pomocy
  • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań
  • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych
  • Kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych
  • Podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń
  • Wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu
  • Wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych
  • Kształtowanie umiejętności wzywania pomocy

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store