Informacje o produkcie

Agresji - Stop

Agresji - Stop
358,00 zł brutto 291,06 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Agresji - Stop.

Przemoc coraz częściej towarzyszy uczniom podczas ich codziennych zajęć w szkole, ale przejawy agresji zauważyć można już w przedszkolu, nawet w najmłodszych grupach wiekowych.
Obserwacje dowodzą, iż zachowania agresywne wśród dzieci z roku na rok nasilają się i przyjmują coraz to nowe formy.
Brak reakcji ze strony nauczyciela, wychowawcy, rodzica oznacza przyzwolenie - dlatego też nie można pozostać obojętnym na agresję, nie wolno także pozostawić samej sobie „ofiary przemocy”.
Każde z dzieci ma prawo do bycia sobą, do miłości, do sprawiedliwości, za złe zachowanie jednak każde z nich może być ukarane byle nie fizycznie, po uprzednim wyjaśnieniu błędu.
Aby zminimalizować przejawy agresji wśród dzieci działania profilaktyczne winny być prowadzone już od najmłodszych lat, poprzez wszystkie lata pobytu w przedszkolu, a później i w szkole.
Pomoc dydaktyczna ułatwi nauczycielom rozwiązanie problemu przemocy w każdej grupie wiekowej.

Cel ogólny to zminimalizowanie przejawów agresji wśród dzieci, zaś cele szczegółowe:
  • Kształtowanie u dzieci postaw empatii, reagowania na akty przemocy.
  • Uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania pozytywnych relacji koleżeńskich.
  • Rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości i obowiązkowości. Przestrzeganie i nazywanie tych wartości w naturalnych sytuacjach.
  • Próby rozwiązywania zaistniałych konfliktów w drodze negocjacji, przeciwstawianie się przemocy podczas zaistniałych sporów.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store