61 815 20 40

94 373 13 35

Informacje o produkcie

Eduterapeutica Lux ONLINE 5 lat - Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 ZESTAW

NOWOŚĆ!
Eduterapeutica Lux ONLINE 5 lat - Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 ZESTAW
1 990,00 zł brutto 1 617,89 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Program online (sam kod) wersje na tablice /monitor interaktywny.
licencja otwarta 5 lat 
dostęp na 5 lat
program nie zawiera materiałów drukownych, wersja ONLINE (sam kod)


Specjalne Potrzeby Edukacyjne w klasach 1-3
Trudności w czytaniu i pisaniu mogą występować w trzech formach, wówczas mamy do czynienia z deficytami w następujących obszarach:
• Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu
• Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
• Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania
 
Zazwyczaj mamy do czynienia z pewnym układem powiązanych objawów, który jest
uwarunkowany zaburzeniami określonych funkcji, takich jak percepcja, procesy uwagi, zaburzenia sensoryczne. Dlatego w terapii i podczas zajęć wyrównawczych u uczniów wykazujących trudności w nauczaniu warto wykorzystywać pomoce dydaktyczne, które wspierają uczniów z deficytami.
 
Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii.
Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

Pakiet Eduterapeutica SPE 1-3 zawiera:
- poradnik metodyczny,
- 279 ćwiczeń multimedialnych,
- 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
zestawy nie zawierają urządzeń (drukarka, laptop, tablet itp.)
program nie zawiera materiałów drukownych, wersja ONLINE (sam kod)

Nowa wersja Eduterapeutica Lux dostępna od lipca 2022.
 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store