Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY WAXPIN Sp. z o.o.

 
 
 
 

Regulamin Sklepu Internetowego www.pomocedydaktyczne.eu określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomocedydaktyczne.eu. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 

 
 
 
 
 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1

 
 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma WAXPIN Sp. z o.o.  

 
 

ul. Gołębia 1

62-020 Swarzędz

Regon: 302244429

 

NIP: 7773228097

 PKO BP 79102040270000120210922468 

 
 
 

§ 2

 
 
 
 

Zamówienia w Sklepie można składać przez ten Sklep Internetowy, e-mailem lub telefoniczne.
 

 
 

§ 3 

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

 
 
 

§ 4

 
 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. 

 

 
 
 

§ 5 

 

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

 

 
 
 
 

§ 6 

 

W powiecie poznańskim - DOSTAWA GRATIS DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

 

 
 
 
 

§ 7 

 

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza będziemy kontaktowali się telefonicznie.

 

 

 

§ 8

 
 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, a Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

 

 
 

§ 9

 
 

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. 

 
 

§ 10

 
 

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z jego realizacji bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawach przez naszych dostawców.

 

 

§ 11

 
Warunki dostawy:

 

 
 

- odbiór własny w siedzibie firmy tj. ul.Gołębia 1 62-020 Swarzędz.

 - przesyłka kurierska realizowana poprzez firmę kurierską wskazaną przez firmę Waxpin Sp.z o.o. Koszt przesyłki uwzględniony będzie jako osobna pozycja na fakturze.
 
 

§ 12

 
 
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT lub paragonu.

 

 

 

 
 

§ 13

 
 
Warunki płatności:

 

 - firmy prywatne oraz klienci indywidualni dokonują przedpłaty na podstawie Potwierdzenia Zamówienia Klienta. 

 - przelewem z terminem 14 dni - tylko dla jednostek budżetowych
- przesyłka za pobraniem - tylko dla jednostek budżetowych 
 - gotówką w kasie firmy

 

 

 

 
 

§ 14

 
 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów lub zmiany cen, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego bez wcześniejszego umieszczenia informacji o tym fakcie na stronach Sklepu Internetowego.

 

 
 
 

§ 15

 
 
Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.
Koszty dostawy towarów poza POLSKĄ ustalane są indywidualnie.

 

 

 

 
 

§ 16

 
 
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zarejestrowanych Klientów zgodnie z ustawą

 

 

"O ochronie danych osobowych".

 

 

 
 

§ 17

 
 

Warunki reklamacji:

 
 

- podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragonu

 

- koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa sprzedający

 

- w przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek kurierskich obciążony

 

  zostanie Zamawiający

 

- reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia

 

  chyba, ze strony ustalą inaczej.

 

 

 
 

§ 18

 
 
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym pomocedydaktyczne.eu oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store