Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY BIURO MEBLE Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego www.pomocedydaktyczne.eu określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomocedydaktyczne.eu

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma:  

BIURO MEBLE Sp. z o.o. 
ul. Władysława Cieslaka 6A
78-400 Szczecinek 
NIP 6731894736
BNP Paribas Bank Polska SA 34 2030 0045 1110 0000 0216 9480 
Bank Gospodarki Żywnościowej S
.A.    34 2030 0045 1110 0000 0216 9480

§ 2

Zamówienia można składać przez ten Sklep Internetowy, e-mailem lub telefoniczne.  

 § 3 

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

§ 4

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. 

§ 5 

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

§ 6 

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza będziemy kontaktowali się telefonicznie.

§ 7

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, a Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

§ 8

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. 

§ 9

Czas realizacji uzależniony jest od asortymentu i wynosi od 7 do 30 dni roboczych.
W przypadku asortymentu pod indywidualne zamówienia czas realizacji ustalany jest z klientem.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z jego realizacji bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia, sklep pomocedydaktyczne.eu dokona anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Klient otrzyma informację na adres email wskazany przy zlożeniu zamówienia. 

W przypadku jeśli anulowane zamówienie zostało opłacone sklep pomocedydaktyczne.eu dokona zwrotu pieniędzy w całości lub do wysokości części anulowanej.

§ 10

Warunki dostawy:

 - przesyłka kurierska lub pocztowa realizowana poprzez wyspecjalizowane firmy
- odbiór własny w magazynach
Pomoce i wyposażenie dostarczane są na wskazany adres.
Kupujący meble i gabarytowe wyposażenie zobowiązuje się do ich odbioru i rozładunku. Sprzedający nie wnosi towaru do miejsca użytkowania. Kierowca podaje meble z auta lub w przypadku dostaw Spedycją kurier przekazuje paletę z meblami.

§ 11

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT.

§ 12

Warunki płatności:

 - przedpłata - firmy i szkoły prywatne na podstawie Potwierdzenia Zamówienia Klienta lub proformy przesyłanej na życzenie

 - przelew z terminem 7 lub 14 dni - tylko dla jednostek budżetowych

§ 13

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów lub zmiany cen, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego bez wcześniejszego umieszczenia informacji o tym fakcie na stronach Sklepu Internetowego.

§ 14

Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.
Koszty dostawy towarów poza POLSKĄ ustalane są indywidualnie.

§ 15
Oferta Sklepu skierowana jest głównie do placówek oświatowych. Zakupu mogą dokonać również wszystkie firmy, instytucje, fundacje itp. posiadające nr NIP.
Sprzwedaż nie jest prowadzona dla Klietna indywidulanego. 

§ 16

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zarejestrowanych Klientów zgodnie z ustawą

"O ochronie danych osobowych" oraz wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne

§ 17

Warunki reklamacji:

- podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT

- koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający

- w przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek kurierskich obciążony zostanie Zamawiający

- reklamacja konsumenta zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia

  chyba, ze strony ustalą inaczej.

- reklamacja przedsiębiorcy lub szkoły zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia

  chyba, ze strony ustalą inaczej.

- uszkodzenia w transporcie, Zamawiający musi zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
do reklmacji musi również zostać załączony protokół szkody spisany z Kurierem

- rozbieżności w ilości dostarczonych produktów musza być zgłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

- Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada za niezgodność towaru z umową.

- Towary objęte są 12 miesieczną gwarancją. Rękojmia wyłączona.

§ 18

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu przez Konsumeta:

Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania rzeczy.

Konsument musi pisemnie poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zwrócony towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest na koszt Konsumenta.

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku produktów wykonanych na zamówienie Konsumenta, wykonanych według wytycznych Konsumenta oraz asortymentu higieny osobistej

Prawo odstąpienia od umowy przysługuke również przedsiebiorcy prowadzącemu jednoosobową działalnośc gospodarczą.

Uprawnieniem do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Umowa, od której można odstąpić, nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w których działa przedsiębiorca.

§ 19

Dodatkowe warunki i terminy składania reklamacji:
3 dni - uszkodzenia transportowe
7 dni - reklamacja ilościowa
14 dni na zwrot reklamowanego towaru
Termin liczony jest od dnia otrzymania przesyłki.

§ 20

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym pomocedydaktyczne.eu oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store