Informacje o produkcie

Eduterapeutica lux Pomoc PSYCHOLOGICZNA. kl.1-8 - PREMIERA wrzesień 2024

Eduterapeutica lux Pomoc PSYCHOLOGICZNA. kl.1-8 - PREMIERA wrzesień 2024
1 990,00 zł brutto 1 617,89 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

dostępny od września 2024

Eduterapeutica Lux Pomoc psychologiczna to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej. To multimedialny pakiet pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania wspierające zdrowie psychiczne uczniów szkół podstawowych. Pakiet zawiera szereg dokumentów, scenariuszy, konspektów i pomocy dydaktycznych zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.
 
Pakiet multimedialny Pomoc psychologiczna adresowany jest do:
    • psychologów i pedagogów szkolnych, którzy stanowią pierwszą linię pomocy w przypadku rozpoznawania oraz wsparcia ucznia w problemach natury psychologicznej,
    • nauczycieli (zarówno wychowawców, jak i przedmiotowych), którzy podczas prowadzenia różnych zajęć często spotykają się z zaburzeniami psychicznymi wśród swoich uczniów,
    • dyrektorów szkół, którzy wśród swoich licznych działań mają obowiązek promocji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego,
    • uczniów, którzy dzięki ćwiczeniom oraz zaproponowanym materiałom zwiększą samoświadomość w temacie zdrowia psychicznego.
 
Dzięki materiałom zawartym w pakiecie Pomoc psychologiczna znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:
    • jak radzić sobie po śmierci samobójczej ucznia w szkole?
    • jak rozmawiać z uczniem i rodzicem w celu nakłonienia do skorzystania z diagnozy psychiatrycznej?
    • jak chronić uczniów przed wyczerpującym kontaktem z osobą z zaburzeniami depresyjnymi?
    • jak dbać o własne zdrowie psychiczne nauczyciela?
    • jak prowadzić zajęcia z uczniami z choroba psychiczną?
 
Pakiet Pomoc psychologiczna odnosi się do profilaktyki uniwersalnej kierowanej do wszystkich, profilaktyki selektywnej skierowanej do osób z grupy ryzyka, oraz daje wiedzę, gdzie sięgać po pomoc w stosunku do osób już wykazujących symptomy zaburzeń, czyli profilaktyki wybiórczej.
 
Korzyści dla pedagogów i psychologów szkolnych:
 
Dzięki pakietowi Pomoc psychologiczna:
    • stworzysz w szkole podstawowej kulturę organizacyjną w oparciu o wspieranie zdrowia psychicznego zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej,
    • wyrobisz o zbudujesz prawidłowe nawyki wspierające zdrowie psychiczne w placówce oświatowej,
    • obalisz mity i zmienisz przekonania odnośnie do pomocy psychologicznej.
 
Zawartość pakietu: 
 
Pakiet jest praktycznych wsparciem w takich obszarach, jak: 
    • zaburzenie nastroju,
    • lęk i ataki paniki,
    • depresja,
    • samookaleczanie, próby samobójcze, samobójstwa.
Każdy obszar zawiera narzędzia oraz materiały typu:
    • miniporadniki (m.in. opisujące poszczególne moduły, jak dbać o siebie, jak prowadzić psychoedukację wśród uczniów), 
    • procedury i schematy postępowań, 
    • ulotki dla rodziców, 
    • podstawowe testy przesiewowe, 
    • scenariusze prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologicznej,
    • ćwiczenia multimedialne do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych czy innych zajęć prowadzonych w placówce.
 
 
Geneza produktu i problem pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych
W 2023 roku opublikowano raport o kondycji psychicznej uczniów. Raport na zlecenie Fundacji UNAWEZA zatytułowany Młode Głowy, którego autorami są Joanna Flis i Maciej Dębski, jest kompleksowym badaniem poświęconym zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
Z raportu wynika, że przeszło 50% dzieci i młodzieży nie ma motywacji do działania. Depresja jest chorobą śmiertelną i kończy się samobójstwem, a dane z raportu przerażają swoją skalą:
    • 29,3% uczniów ma podejrzenie depresji,
    • 39,2% uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej,
    • 25,9% uczniów przyznaje, że mówiło o samobójstwie,
    • 8,8% podjęło próbę samobójczą,
    • 20,1% młodych osób przyznaje, że nie chce im się żyć,
    • 41,9% badanych przyznało, że w ich najbliższym otoczeniu, ktoś mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą lub popełnił samobójstwo,
    • 18,6% uczniów planowało samobójstwo.
 
Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży bezpośrednio wpływa na obszar emocjonalny, a co za tym idzie również motywację, decyzyjność. Ma również bezpośredni wpływ na proces kształcenia, coraz częściej spotykamy bowiem uczniów, którzy nie są w stanie zapamiętać najprostszych informacji; uczniów, którzy po zakończonej lekcji nie są w stanie powiedzieć o czym była lekcja, nie potrafią jednym zdaniem powiedzieć co zapamiętali z lekcji.
 
Mając na uwadze powyższe dane z raportu oraz przeświadczenie, że zdrowie psychiczne jest podstawą funkcjonowania i rozwoju człowieka, a jego zaburzenia wpływają na rozwój wszystkich sfer, wraz z zespołem psychologów i pedagogów przygotowaliśmy pakiet multimedialny Pomoc psychologiczna.
 
 
Wymagania techniczne programu seria Eduterapeutica lux
Pendrive (licencja otwarta i bezterminowa):
    • komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8/10/11 oraz wyższe wersje lub Mac OS,
    • przeglądarka internetowa (zalecamy Google Chrome lub Opera),
    • głośniki, mikrofon,
    • port USB typu A.

© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store