Informacje o produkcie

Historia - GENERATOR TESTÓW na CD - szkoła podstawowa

Historia - GENERATOR TESTÓW na CD - szkoła podstawowa
69,00 zł brutto 56,10 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?
  •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę.
  •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
  •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
  •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
  •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
  •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
  •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Podróż w przeszłość
          *Co to jest historia?
          *Czas w historii
          *Źródła historyczne
          *Początki świata i człowieka   

 
2. Ja – Rodzina – Społeczeństwo
          *Rodzina, dom, szkoła
          *Człowiek to brzmi dumnie
          *Obywatel
      
3. Moja mała i duża ojczyzna
          *Polska na mapie Europy i świata
          *Narodowe symbole Polaków
          *Krainy historyczno – geograficzne Polski
          *Środowisko przyrodnicze
          *Dziedzictwo kulturowe

4.Moje korzenie
          *Kultura antyczna na tle dziejów Europy
          *Narody Europy
          *Nasi sąsiedzi na przestrzeni wieków
          *Organizacje międzynarodowe    
 
5. Historia Polski
          *Wydarzenia i osoby ważne dla Polaków
          *Ziemie polskie przed Piastami
          *Państwo Piastów
          *Społeczeństwo Polski średniowiecznej
          *Polska Jagiellonów
          *Rzeczpospolita szlachecka
          *Rozbiory – upadek Rzeczypospolitej
          *II Rzeczpospolita
          *Polacy w II wojnie światowej
          *Czasy PRL – u
          *III Rzeczpospolita   
 
6.Historia Europy
          *Dzieje Greków i Rzymian
          *Europa średniowieczna
          *Renesans
          *Od baroku do oświecenia
          *Wiek XIX
          *Wiek XX    
 
7.Historia świata
          *Cywilizacje wielkich rzek
          *Odkrycia geograficzne i wielcy podróżnicy
          *Świat XX wieku      

8.Religie świata
          *Wierzenia Greków i Rzymian
          *Największe religie monoteistyczne
          *Świątynie i klasztory
          *Religie świata   
 
9.Życie przez stulecia
          *Ludzkie siedziby
          *Praca
          *Komunikacja i handel
          *Zdrowie
          *Nauka
          *Wypoczynek
          *Wojsko
          *Wynalazki
          *Życie codzienne


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store