Informacje o produkcie

Klocki Terrarium

Klocki Terrarium
189,00 zł brutto 153,66 zł netto
ilość - +

Więcej informacji

 Cele ogólne:

•    U dzieci przedszkolnych - rozwijanie gotowości edukacyjnej;  
•    W nauczaniu zintegrowanym - nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych, artystyczno-technicznych oraz społeczno-przyrodniczych.
•    Na każdym poziomie nauczania - rozwijanie kreatywności w zakresie artystycznym (w tym literackim) i emocjonalno-społecznym, doskonalenie sprawności  psychoruchowych, kształtowanie charakteru i  rozwijanie stosownych do wieku kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z z różnymi potrzebami edukacyjno-społecznymi.
•    Profilaktyka w zakresie trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
•    Wyrównywanie różnic, usprawnianie, reedukacja i terapia dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i problemami w zakresie poznawczym, ruchowym i emocjonalno-społecznym

Cele szczegółówe:

Zabawka może służyć jako pomoc dydaktyczna na zajęciach przedszkolnych i szkolnych w klasach początkowych, w których użyteczne będzie tworzenie barwnych kompozycji płaskich i trójwymiarowych konstrukcji, np. na lekcjach matematyki, gdyż klocki świetnie nadają się do pracy na etapie kształtowania świadomości matematycznej i językowej u dzieci przedszkolnych, ale także na etapie rozwijania kreatywności w obu tych dziedzinach w klasach starszych). Zawarte w zestawie klocki o nieregularnych kształtach ćwiczą sprawności manipulacyjne, doskonalą chwyt pesetowy (niezbędny do pisania, rysowania i posługiwania się przyborami szkolnymi) i wspierają ogólny rozwój motoryczny (ze względu na nietypowe kształty wymagają dostosowania położenia palców i nacisku mięśni przy manipulowaniu nimi, zaś w zabawie – szczególnie, gdy odbywa się ona na podłodze - częstych zmian w postawie ciała i odpowiednich zachowań ruchowych w zakresie motoryki małej (precyzyjnej) i dużej.Zabawy klockami stymulują zmysły: wzroku i dotyku, wspomagają procesy integracji sensorycznej i kinestetycznej. Rozwijają różnicowanie kolorów i tworzenie kompozycji barwnych. Ćwiczą spostrzeganie i myślenie przestrzenne (dwuwymiarowość i trójwymiarowość). Umożliwiają lepsze rozumienie pojęcia równowagi i ćwiczą osiąganie wzajemnej równowagi pomiędzy elementami oraz przedmiotem a podłożem (grawitacja). Rozwijają i ćwiczą zdolności przestrzenne i konstrukcyjne.Zastosowane do gry typu memory ćwiczą pamięć wzrokową, dotykową, ruchową, przestrzenną i werbalną. Doskonalą spostrzegawczość dziecka i świadomie kierowany proces zapamiętywania i uczenia sięWykorzystanie klocków do różnych form aktywności, które angażują procesy nazywania tego co się widzi lub co się sobie wyobraziło, zaplanowało, osiągnęło, itd., jak również do gier wymagających komunikowania się z innymi osobami, umożliwia rozwój mowy i jej doskonalenie. Pozwala także na stymulację kreatywności słownej i wyobraźni literackiej, może wspomóc edukację polonistyczną i naukę języków obcych.Ze względu na wielość i różnorodność aktywności, do których można je użyć, umożliwiają stymulację rozwoju myślenia pojęciowego, a także tworzenia i rozumienia pojęć konkretnych i abstrakcyjnych oraz symboli i metafor. Zastosowane zarówno jako układanki, klocki konstrukcyjne jak i rekwizyty służące do grania, klocki te ćwiczą zdolności planowania, logistycznego myślenia, zdolności strategiczne i taktyczne. Budowanie i konstruowanie z klocków o nieoczekiwanych kształtach wymaga ze strony dziecka dużego skupienia i motywacji, aby doprowadzić dzieło do końca. Dzięki temu, zabawa tymi klockami ćwiczy koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci ćwiczą się także w cierpliwości i panowaniu nad ciałem (postawa, napięcie mięśniowe) oraz swoimi ruchami.Proponowane zabawy przy użyciu kolorowego „terrarium” wspomagają rozwój inteligencji społecznej i analogicznych kompetencji u dzieci i młodszych i starszych.. Ćwiczą one takie społeczne sprawności, jak komunikowanie się, rozumienie sytuacji społecznych i uczestniczenie we wspólnej zabawie, zarówno w parach, jak i grupach, uczą czekania na swoją kolej, respektowania praw innych, kierowania się zasadami oraz tworzenia zasad, podejmowania umów społecznych i ich respektowania. Wykorzystane do gier o tematyce społecznej, pozwalają poznać pojęcia, wartości i różne perspektywy pozaosobiste, a także uczą pokojowego współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu. Ze względu na tkwiące w nich możliwości kreacyjne, klocki Terrarium są szczególnie użytecznym środkiem dydaktycznym na zajęciach artystycznych  i angażujących wszelką aktywność twórczą uczniów.

POZIOMY NAUCZANIA:
- Wychowanie przedszkolne – kształtowanie gotowości i praca w strefach najbliższego rozwoju
- Edukacja zintegrowana – realizacja celów nauczania i wychowania w zakresie kompetencji  kluczowych a dodatkowo:
dzialania o charakterze wyrównawczym i korekcyjnym
- Wyższe etapy edukacyjne – zastosowanie do wybranych celów dydaktycznych i wychowawczych 

Zawartość:

• 48 drewnianych  dwustronnych elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach w czterech kolorach. • Całość w drewnianej skrzynce o wymiarach 23 x 23 cm i wysokości 6 cm z zasuwanym przeźroczystym wiekiem (plexi).
• Do kompletu dołączona jest instrukcja z propozycjami zabaw.

Certyfikat:
Produkt posiada znak bezpieczeństwa CE.
Surowce używane do ich produkcji posiadają wymagane atesty i spełniają wymogi określone przez Unię Europejską w dyrektywie EN 71-73


© Pomoce Dydaktyczne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Oprogramowanie KQS.store